Маланюк Петро Миронович

 

01.04.1962 02.09.2009 рр.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працював протягом 1988 – 2009 років (кафедра інформатики та методики її викладання).

Завідуючий кафедрою інформатики (2003 – 2009 роки).

Викладав дисципліни: мистецтво програмування, системне програмування, основи апаратної організації комп’ютерних систем. 

    Народився 1 квітня 1962 року в м. Кременці Тернопільської обл. у сім’ї службовців.

    У вересні 1969 року пішов у перший клас СШ №14. З 1974 р. навчався в СШ №17, яку закінчив в 1979 році.

    У 1979 р. вступив на фізико-математичний факультет ТДПІ, який з відзнакою закінчив у 1984 р.

    З серпня 1984 р. по жовтень 1985 року працював на посаді вчителя фізики школи №16 м. Тернополя.

    На факультеті працював з 1988 по 2009 рр. на кафедрі інформатики та методики її викладання, пройшов шлях від лаборанта до завідуючого кафедрою.

   Протягом 1989-1991 років навчася в аспірантурі НДІ педагогіки АН УРСР. 1991 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Повернувшись в рідний інститут працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри інформатики та методики її викладання. У 1994 році Петру Мироновичу було присвоєно вчене звання доцента. З 1995 по 1999 рік навчався у докторантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Протягом 2003-2009 років завідував кафедрою інформатики та методики її викладання.  Під його керівництвом були впроваджені ряд новацій в інфраструктуру та функціонування комп'ютерної мережі фізико-математичного факультету, зокрема доменна структура мережі, сайт факультету. За цей час кафедрою було проліцензовано та акредитовано спеціальності "Прикладна математика" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "магістр". Разом із Маланюком Т.П. розробив автоматизовану систему тестування "Екзаменатор", яка визнана однією з кращих в Україні.

Петро Миронович завжди з увагою ставився до колег. Сприймав їх проблеми як свої власні. Надзвичайно сприяв прагненням молоді до творчого зростання -- за його підтримки виросла ціла плеяда молодих науковців. 

Займав активну громадську позицію. Він неодноразово приймав участь в роботі виборчих комісій.  Під час Помаранчевої революції рішуче став на захист демократії: був натхненником та організатором акцій, у яких брали участь працівники та студенти  нашого університету.

   Коло наукових інтересів: розв’язування олімпіадних задач, комп’ютерні мережі, інформаційні технології в освіті та науці.

    Основні публікації:

    Маланюк П.M. Використання навчальних комп’ютерів при вивченні фізики. –   К.: Радянська школа, 1987 рік.

   П.M. Маланюк, І.Ф. Следзінський,  В. Г. Габрусєв Вчіться спілкуватися з персональним комп’ютером: Посібник для учителя. –   К.: Радянська школа, 1990 рік.

    Маланюк П.M., Гап’юк Г. В., Гап’юк Я. Ф., Гринчишин Я. Ф. Математика. Тестові завдання ті їх розв’язки. 9 клас. Навчальний посібник. –   Тернопіль: Підручники і посібники, 1994 рік.

    Маланюк П.M. Олімпіадні задачі з програмування. –Тернопіль.2000. – 144 с.

    Маланюк П.M., Маланюк Т.П. Програмний комплекс "Екзаменатор" для тестових перевірок знань за допомогою ПК.–  Тернопіль: ТДПУ. -- 2003.