На факультеті функціонує чотири кафедри: математичного аналізу, математики та методики її викладання, фізики та методики її викладання, інформатики та методики її навчання, на яких працює 33 викладачі, у тому числі 2 професори, 28 кандидатів наук, доцентів, 4 асистенти, а також 18 інженерів та лаборантів.