Співпраця кафедри інформатики з американською ІТ-компанією Forte Group

Кафедра інформатики та методики її викладання оперативно реагує на зміни, що відбуваються в галузі інформаційних технологій (ІТ). Навчальні плани та програми корегуються з урахуванням сучасних тенденцій розвитку у реальному ІТ-секторі.

У 2013 році підписана угода між кафедрою інформатики та методики її викладання про співпрацю з американською ІТ-компанією Forte Group. Для студентів фізико-математичного факультету організовані он-лайн курси:«Розробка мобільних додатків для платформи Android», «Тестування програмного забезпечення», які проводять фахівці-практики з Чикаго та Мінська.

Взаємодія з можливим працедавцем дасть можливість формувати у наших студентів сучасну модель кваліфікацій та компетенцій в галузі ІТ.

Розвиток соціального партнерства кафедри

Кафедра розглядає соціальне партнерство як залучення широкого кола зацікавлених осіб, організацій, органів влади усіх рівнів, бізнес-середовища, співтовариств та об’єднань в Україні та закордоном в узгоджене, відповідальне та взаємовигідне обговорення та розв’язання проблем розвитку науково-освітнього та соціокультурного простору.

Соціальне партнерство сприяє розвитку університету та кафедри як відкритої освітньої системи, що усвідомлює міру своєї соціальної відповідальності перед партнерами та суспільством у цілому.

Останні роки відзначаються активізацією науковців кафедри у соціальній сфері, що призвело, зокрема, до збільшення числа партнерів та зміцнення взаємовигідного співробітництва з ними. Росте число шкіл, вищих навчальних закладів, наукових установ, комерційних, громадських, державних  та інших організацій з якими кафедра співпрацює на постійній основі.

Музей історії кафедри інформатики

11.11.11 в рамках Тижня кафедри інформатики та методики її викладання в ауд. 440 відкрито Музей історії кафедри. У музеї представлено численні фото та зразки техніки, популярної в перші роки створення кафедри. Більшість екземплярів перебувають у робочому стані.

Історія кафедри інформатики та методики її викладання

Кафедра інформатики  створена у 1988 році на базі кафедри математичного аналізу. Першими викладачами цієї кафедри стали вихідці з кафедри математичного аналізу: доцент І. Ф.Слєдзінський  (завідувач кафедри з дня заснування кафедри інформатики і до червня 1999 року), доцент З.А. Піх, доцент А. М.Ломакович, старший викладач Г. В.Дідик; інженером кафедри працював Я Г.Господарський, лаборантом  - П.М.Маланюк.