Історія кафедри інформатики та методики її навчання

Кафедру інформатики та методики її навчання було засновано у 1988 р. рішенням Вченої ради Тернопільського державного педагогічного інституту на базі фізико-математичного факультету з метою поглибленої підготовки студентів у галузі сучасних комп’ютерних технологій та методів математичних обчислень з використанням комп’ютерної техніки. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, професор Ігор Федорович Слєдзінський. У різні роки кафедру очолювали: канд. фіз.-мат. наук, доцент С. В. Мартинюк (2000-2002 рр.), канд. пед. наук, доцент П. М. Маланюк (2002–2009 рр.). З вересня 2009 р. кафедру очолює канд. пед. наук, доцент Балик Надія Романівна. За роки існування кафедри відбулося її становлення як творчого, ініціативного, висококваліфікованого, досвідченого колективу.

.