Розвиток соціального партнерства кафедри

Кафедра розглядає соціальне партнерство як залучення широкого кола зацікавлених осіб, організацій, органів влади всіх рівнів, бізнес-середовища, співтовариств й об’єднань в Україні та закордоном в узгоджене, відповідальне, взаємовигідне обговорення і розв’язання проблем розвитку науково-освітнього й соціокультурного простору.

Соціальне партнерство сприяє розвитку університету та кафедри як відкритої освітньої системи, що усвідомлює міру своєї соціальної відповідальності перед партнерами та суспільством в цілому.

Особливий акцент робиться на взаємодії з працедавцями, співпраці з українськими та міжнародними ІТ-компаніями, громадськими організаціями. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над створенням мережі площадок для апробації моделі соціального партнерства, участі в соціально-значимих заходах, проектах і в процесах їх ініціації.