Навчальна робота

  Кафедра інформатики та методики її навчання є випускаючою за спеціальністю «Інформатика». Основою підготовки фахівців є поєднання ґрунтовної математичної підготовки з професійним володінням сучасними інформаційними технологіями.

  Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямами: бакалаври, спеціалісти та магістри. Кваліфікацію бакалавр студенти отримують після чотирьох років навчання. Випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання для здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр за спеціальністю «Інформатика».

Напрями наукової та інноваційної діяльності кафедри

  1. оновлення системи підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів через систему аспірантури, докторантури та стажування;
  2. участь науковців кафедри в експертизі наукових проектів та інших результатів наукової та інтелектуальної діяльності;
  3. розвиток міждисциплінарних досліджень на основі між факультетських та між кафедральних наукових зв’язків;
  4. розробка механізмів використання результатів інтелектуальної діяльності в університетський навчальний процес шляхом впровадження у нього програм підготовки з використанням найновіших результатів досліджень науковців кафедри;
  5. створення спільних із зовнішніми партнерами структур (спільні лабораторії);
  6. формування навчально-науково-інноваційних комплексів, що реалізують кластерну інтеграцію дослідницьких та освітніх центрів університету.