Навчальна робота

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Викладачами кафедри розробляється навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін. Зокрема:

  • Тадєєв В.О. “Збірник завдань для самостійної роботи з проективної геометрії”.
  • Галан В. Д. “Подільність на множині цілих чисел”.
  • Галан В. Д. “Основи теорії конгруенцій”.
  • Чорний В.З. „Елементи математичної статистики” (довідковий посібник для студентів математичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів)
  • Чорний В.З. „Вища математика.” Посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих учбових закладів.
  • Хохлова Л.Г. „Вища математика. Програма, методичні вказівки та контрольні роботи для студентів-заочників”.
  • Хохлова Л. Г. Інструктивно-методичні матеріали для практичних занять з дисципліни “Вища математика”(для інженерно-педагогічних спеціальностей)
  • Хохлова Л. Г. Інструктивно-методичні матеріали для практичних занять з дисципліни “Вища математика”(для студентів спеціальності 6.01010401 Професійна освіта.Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні)

Один із пріоритетних напрямів удосконалення навчального процесу з курсу методики математики – це практична реалізація нових ідей методики математики у навчальних посібниках. Викладач кафедри Кравчук В.Р. є співавтором підручників з математики для 5-6 класів, з алгебри для 7 - 10 класів. Викладач Тадеєв В.О. є автором дворівневих підручників з геометрії для 7 – 11 класів, книги “Перельман Я.І. Захоплююча фізика”.

 Викладачі Лотоцький В.А. та Стаднік Т.М. займаються проблемами вивчення математичного аналізу в університетах і середніх школах. У цьому році на сервер електронних ресурсів ТНПУ було розміщено ЕНМК «Елементи комплексного аналізу».

Лотоцький В.А. та Чорний В.З. ввійшли до складу експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників, які подаватимуться на конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН від 26.12.2016 №1618 “Про затвердження складу експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників, які подаватимуться на конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів”.