Басістий Павло Васильович

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри фізики та методики її навчання

  

1989-1990 рр. – навчався на підготовчому відділенні ТДПІ. 1990-1995 рр. – навчався в ТДПІ на спеціальності „Математика і фізика”. З 1995р. по 2003 р. – старший лаборант кафедри фізики та методики її викладання, з 2003 р. – асистент кафедри. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у конструкційних матеріалах на основі Ni і Fe” у Луцькому державному технічному університеті. З 2005 р. – доцент кафедри фізики та методики її викладання. Автор та співавтор багатьох наукових та методичних праць у вітчизняних та зарубіжних журналах, член українського фізичного товариства, що сприяє фізичним дослідженням, створенню нових технологій та розповсюдженню знань з фізики.