Історія кафедри фізики

У 1940 році був заснований фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, якою завідував доц. Кікець Ю.О. 

У 1950 році, після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний, була створена кафедра фізики, якою керував доц. Захар'їн Г.П. У цей період на кафедрі працювало 8 викладачів. 

У 1969 році Кременецький педінститут перебазовується в м. Тернопіль і перейменовується в Тернопільський педагогічний інститут. В цей час, з 1970 року, кафедра фізики реорганізовується в кафедру фізики і методики викладання фізики. 

Керівництво кафедрою здійснювали доц. Захар'їн Г.П. (до 1969р.), доц. Лисенко Г.М., доц. Левінська М.Г., проф. Логвінов Г.М., доц. Гринчишин Я. Т., доц. Ткачук О.Д., доц. Дідора Т.Д., проф. Будний Б.Є.

В різні роки на кафедрі працювали доктори фізико-математичних наук: проф. Шанський Л.Й., Штівельман К.Я., Логвінов Г.М., професор, доктор педагогічних наук Будний Б.Є., доценти Андрієвський В.В., Медвідь А.Г., Чопик В.Ю., Ткачук О.Д., Лісняк П.Г., Вознюк С.Ю.