Навчальна робота

 

Кафедра фізики і методики її викладання здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика), які після виконання навчального плану отримують ступінь бакалавра (4 роки) та магістра (1,5 роки).

 Студентам фізико-математичного, інженерно-педагогічного, хіміко-біологічного, географічного факультетів викладачами кафедри читаються такі навчальні дисципліни:

 • загальна фізика;
 • фізика з основами геофізики;
 • теоретична фізика;
 • методика навчання фізики;
 • астрономія;
 • методика навчання астрономії;
 • основи сучасної електроніки;
 • основи мікроелектроніки;
 • фізика твердого тіла;
 • методологія та організація наукових досліджень;

та спецкурси:

 • олімпіадні задачі з фізики як засіб творчого мислення;
 • основи матеріалознавства;
 • основи фізики твердого тіла;
 • фізика фундаментальних взаємодій;
 • фундаментальні фізичні експерименти;
 • моделювання електричних схем засобами комп’ютерної техніки та їх аналіз.

 

З усіх дисциплін створенні електронні навчально-методичні комплекси, які дають змогу студентам самостійно опрацьовувати лекційний матеріал, лабораторно-практичні завдання, а також здійснювати самоконтроль своїх знань.

 

Кафедра має в своєму підпорядкуванні фізичні лабораторії, в яких проводяться лабораторні експерименти з перевірки основних фізичних констант та законів.

 

Лабораторія механіки

аудиторія 421

 

 

 

Лабораторія молекулярної фізики

аудиторія 423

Практичні, лабораторні заняття i лекції забезпечені необхідними навчальними i методичними матеріалами, які періодично оновлюються згідно з навчальними програмами.

 

Лабораторія електрики

аудиторія 420

 

Лабораторія оптики та квантової фізики

аудиторія 422

 

Лабораторія загальної фізики

аудиторія 434

 

Лабораторія радіо- та мікропроцесорної техніки

аудиторія 419

 

 

Лабораторія астрономії

аудиторія 430

 

 

Лабораторія методики викладання фізики

аудиторія 433

 

При виконанні лабораторних робіт впроваджуються лабораторні установки з використанням новітніх інформаційних технологій (мікроконтролерів та комп’ютерної техніки). Розроблена методика використання комп’ютерних технологій при обробці експериментальних даних лабораторного практикуму.

  

На кафедрі функціонує бібліотека, в якій зібрана наукова, навчально-методична та науково-популярна література. Також є рідкісні фахові видання минулого і позаминулого століття.