FM-VPN

Серед сервісів факультету налаштовано новий - сервер віртуальних приватних мереж (VPN).

Тепер фізматівці можуть з'єднатися і працювати у мережі факультету з будь-якого комп`ютера Інтернету. Для цього слід традиційно використовувати свій логін пароль з домену WFIZMAT.

Для з'єднання з мережею необхідно виконати такі налаштування.

Налаштування для ОС Windows 7:

1. Слід відкрити "Центр мережних підключень і спільного доступу".

3. У вікні, що відкрилося необхідно створити нове з'єднання (Рис. 1)

image

Рис. 1

4. У вікні менеджера менеджера нових з`єднань вибрати його тип - "VPN" (Рис. 2)

Рис. 2

5. На запитання системи, вказати, що створюємо нове з'єднання  (Рис.3).

 

Рис. 3

6. У вікні, що з'явилося (Рис. 4), потрібно вказати мережне ім'я сервера (vpn1.fizmat.tnpu.edu.ua) та назву з'єднання (наприклад, FM-VPN). 

 

Рис. 4

7. Слід вказати власний логін та пароль з домену WFIZMAT (Рис.5) виконати додаткове конфігурування.

Рис. 5

8. У вікні з'єднань слід викликати властивості з'єднання (рис. 6)

Рис. 6

У вікні Властивостей на вкладці Безпека слід вказати протокол, який використовується -- L2TP (рис. 7)

Рис. 7

У вікні Властивостей на вкладці Мережа слід вказати, що не потрібно використовувати шлюз віртуальної мережі Рис. 8

Рис. 8

Після цього можна виконати з'єднання та звертатися до комп'ютерів локальної мережі та академічної хмари факультету.

З 2019 року функціонує альтернативний VPN-сервер за адресою vpn1.fizmat.tnpu.edu.ua. Сервер використовує протокол доступу  L2TP та спільний ключ, який можна дізнатися у викладача.