Грод Іван Миколайович

01 червня 2020

Доктор фізико-математичних наук,
професор кафедри математики та методики її навчання

1986 р. отримав повну вищу освіту за спеціальністю «математика» та здобув кваліфікацію «математик-викладач» в Чернівецькому Ордена Трудового Червоного Прапора державному університеті. 1989 р. – завершив аспірантуру при інституті математики НАН України за спеціальністю "Диференціальні рівняння " 2005 р. – завершив докторантуру при інституті математики НАН України за спеціальністю "Диференціальні рівняння ". 1989- захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук під керівництвом доктора технічних наук, академіка АН СССР Мітропольсього Юрія  Олексійовича (Інститут математики НАН України, м. Київ). В 1993 р. отримав вчене звання доцента.  2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Якісний аналіз розширень динаміних систем на многовидах»  за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння, науковий консультант доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Самойленко Анатолій Михайлович (Інститут математики НАН України).

З 1989 - 1990 р. – асистент кафедри інформатики і методики її викладання  Тернопільського педагогічного університету  ім. Галана ТДПУ ім. Галана. З 1990 -1992 р. – старший викладач кафедри інформатики і методики її викладання  ТДПУ ім. Галана. З 1992 р. – доцент кафедри інформатики і методики її викладання  ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. З 1993 р. є  членом редколегії журналу Mathematical Reviews - American Mathematical Society (http://www.ams.org/mr-database).

З 2017 р. – доцент  кафедри математики і методики її навчання  ТНПУ ім. Гнатюка. З 2019 р. – професор кафедри математики і методики її навчання  ТНПУ ім. Гнатюка.

Коло наукових інтересів: Qualitative theory of differential equations, Game Theory and Decision Science, Operations Research.

Викладає дисципліни: математичний аналіз, компютерна математика, дискретна математика, математичні методи дослідження операцій.

mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AEvjD0kAAAAJ&hl=en

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0678-1456

Основні публікації за спеціальністю:

 1. Existence of Bounded Solutions of Nonlinear Difference Equations in Banach Spaces / I. M. Hrod // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 198. – № 3. – Р. 252–259.
 2. Relationship between the Green and Lyapunov functions in linear extensions of dynamical systems / І. М. Grod, V. L. Kulyk // Ukrainian Mathematical Journal. – 2014. – Vol. 66. – № 4. – P. 617–625.
 3. Побудова функцій Ляпунова деяких лінійних розширень динамічних систем / I. M. Грод, В. Л. Кулик // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2010. – Вип. 72. – С. 79–93.
 4. Регулярність матрично-диференціальних рівнянь / I. M. Грод, В. Л. Кулик // Буковинський математичний журнал. – 2013. – 1.– № 1. – С. 48–53.
 5. Гладкість інваріантних многовидів нелінійних систем типу Ріккаті / I. M. Грод // Буковинський математичний журнал. – 2015. – 3. – № 2. – С. 25–37.
 6. Деякі класи регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі / / І. М. Грод, В. Л. Кулик // Буковинський математичний журнал. – 2016. – 4. – № 1. – С. 37–42.
 7. Some questions of the existence of invariant sets of extensions of dynamical systems on the manifolds / I. Grod // Journal of Applied Mathematics and Statistics [Electronic resource]. – 2016. – Vol. 3. – №. 3. – P. 122–136. – Mode of access: http://paper.uscip.us/jams/JAMS.2016.1010.pdf
 8. До питання регулярності лінійних розширень динамічних систем / І.М. Грод // Всеукраїнська наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування " м. Чернівці 6– 8 червня 2012 р. – С. 16.
 9. Питання побудови функцій Ляпунова лінійних розширень динамічних систем / І.М. Грод // Всеукраїнська наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці", м. Чернівці, 11–13 червня 2012 р. – С. 62.
 10. Про існування обмежених розв'язків одного класу нелінійних диференціальних рівнянь / І.М. Грод // Боголюбівські читання DIF-2013. Диференціальні ріняння, теорія функцій та їх застосування, 23–30 червня 2013 р. : тези доп. – Севастополь, 2013. – С. 90–91.
 11. О существованиии ограниченных решений нелинейных разностных уравнений в банаховом пространстве / І.М. Грод // Праці міжнародної наукової конференції "Дифференциальные уравнения и математическая физика", Алма-Аты, 2014. – С. 84–86.
 12. Деякі структури регулярних лінійних розширень динамічних систем / І.М. Грод, В.Л. Кулик // Кримська міжнародна математична конференція, 23 вересня –4 жовтня 2013р. : тези доп. – Судак, 2013. – С.6–7.
 13. О степени непрерывности инвариантных торов линейных расширений динамических систем / И.Н. Грод // Международная математическая конференция "Шестые Богдановские чтения по обыкновенным дифференциальным уравнениям" : тези док. – Минск, 2015. – С. 61–63.
 14. Про регулярність деяких розширень динамічних систем на многовидах / І.М. Грод, // Міжнародна наукова конференція: "Диференціальні рівняння та їх застосування", 19–21 травня 2016 р. : тези доп. – Ужгород, 2016. – С. 60.
 15. Grod I. Invariant sets of certain non-linear extensions of dynamic systems on manifolds / I. Grod, V. Chornyi //Differential-functional Equations and their Application: Proceedings of the international scientific conference (Chernivtsi, September 28–30, 2016). – Chernivtsi, 2016. – 116–117.
 16. Інваріантні множини розширень динамічних систем на многовидах/ I. M. Грод, В. Л. Кулик // Буковинський математичний журнал. – 2017. – 5.– № 2. – С. 71–79.
 17. Some probles in the theory of PT-symmetric operators  / I. Grod, A. Grod //Theory of approximation of functions and it’s applications (Slovyanski, Mayr 28–June 3, 2017). – Slovyanski, 2017. –  24–25.
 18. Questions of the existence of invaiant sets of extensions of dynamic systems on manifolds / I. Grod // Міжнародна наукова конференція: "Диференціальні рівняння та їх застосування" (Кам’янець-Подільський 19–21 травня 2017 р. : матеріали  конференції. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 30.
 19. Тhe existence of invariant sets of extensions of dynamical systems on the manifolds / I. Grod // PROCEEDINGS International Scientific Conference : The Problems of Applied Mathematics and Computer Science (Аktobe , Kazakhstan ,10–11 November 2017 р. ) – Aktobe, 2017. – PP. 33-38.