Навчання викладачів

19 лютого 2020

До участі у тренінгах за програмою«Intel® Навчання для майбутнього» залучаються не тільки студенти, магістранти та аспіранти нашого університету, а також викладачі, які прагнуть навчитись ефективному використанню новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

 Так з 18 березня 2008 року за Програмою проходили тренінг викладачі кафедри іноземних мов та практичної психології.

 Результатами ефективного навчання на тренінгу програми є розроблення та захист перед колегами власного Портфоліо навчального проекту, що дає можливість у подальшому використовувати проектну методику у своїй педагогічній діяльності.