Освітній тренінг із розробки інтегрованих проектів з використанням технологій доповненої реальності

   З метою урізноманітнення освітнього процесу інноваційними формами роботи для ефективного засвоєння навчального матеріалу, канд. пед. наук, доц. Карабін О. Й. провела тренінг для майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти з розробки інтегрованих проєктів із використанням технологій доповненої реальності.

 Потужним інструментом підвищення інформаційно-цифрової компетентності студентів факультету початкової освіти, в контексті реалізації концепції Нової української школи, виступають технології доповненої реальності спрямовані на практико-орієнтований професійний розвиток для успішної самореалізації в освітній діяльності.

  Впровадження технологій доповненої реальності в освітній процес майбутніх фахівців забезпечує підвищення мотивації до систематичного оволодіння практичними вміннями і навичками, посилює увагу, підвищує науково-пізнавальний досвід, сприяє комплексності розвитку інформаційної й медіа-грамотності, продукує можливість використання візуалізованого контенту для науково-дослідницької роботи.

  Важливими складовими тренінгу стала зацікавленість майбутніх фахівців до використання інтерактивного контенту, яка передбачала створення тривимірних інтерактивних моделей із переходом від двовимірного зображення до тривимірного віртуального об’єкта з ефектом інтерактивності, можливості поєднання фізичного та цифрового візуалізованого контенту для відтворення наочної віртуальної 3D проєкції в реальному часі.

 

Підвищення якості процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти спеціальності «Інформатика»

Під час вивчення дисципліни «Методика навчання інформатики» (викладачі О. В. Барна, Г. Р. Генсерук, Г. М. Скасків, Н. Б. Маланюк) студенти фізико-математичного факультету мають можливість проводити практичні заняття у STEM-центрі разом з учнями шкіл міста Тернополя.

5 листопада 2019 року уроки з інформатики для учнів 5В класу (учитель інформатики О. Б. Горпинюк) та 5Г класу (учитель інформатики .Н. Я. Мирон) Тернопільського загального закладу середньої освіти №16 імені .В. Левицького проводили студенти груп І-43 та Іс-24 під керівництвом викладача Н.Б. Маланюк.

Внутрішні стейкхолдери, студенти спеціальності «Інформатика», приймають участь у покращенні якості освіти через їх співпрацю із завідувачем кафедри інформатики та методики її навчання, керівником проектної групи з розробки освітніх програм, викладачами кафедри, із структурними підрозділами, що забезпечують супровід та якість освітнього процесу в університеті.

 

Викладачі та студенти фізико-математичного факультету проводять профорієнтацію у STEM-центрі

Цікаві профорієнтаційні екскурсії організовують викладачі кафедри інформатики та методики її навчання разом із студентами спеціальності «Інформатика». 5 листопада 2019 року у STEM-центр завітали учні 9-В класу Тернопільського закладу загальної середньої освіти № 24 (учитель інформатики – О.В. Щур). У програмі STEM-екскурсії, яку організували завідувач кафедри Н.Р. Балик, викладач Н.Б. Маланюк, студенти груп І-43 та Іс-24: знайомство з експонатами музею обчислювальної техніки фізико-математичного факультету, програмування робота, знайомство з 3D-технологіями, робототехнікою, технологією віртуальної та доповненої реальності.

Студенти під час екскурсії освоюють роль учителя-наставника, ментора і фасилітатора, який організовує пізнавальне середовище, у якому відбувається навчання і розвиток учнів. Це дуже цікаві і складні ролі, які випускники-бакалаври втілюють в університеті на практиці.

Учні та учителі, які працювали у STEM-центрі, проявили цікавість та інтерес до STEM-проектів, бажання розвиватися в професійному та особистісному сенсі.

 

Залучення стейкхолдерів до вдосконалення освітньо-професійної програми «Інформатика»

     У стінах фізико-математичного факультету відбулась зустріч стейкхолдерів: фахівців ІТ-компанії Wise Engineering, студентів спеціальності «Інформатика», викладачів та усіх бажаючих. За круглим столом обговорено можливості модернізації освітнього процесу в університеті, співпрацю у галузі інформаційних технологій, розвиток кар’єри студентів в IT-бізнесі.

Тренінг про технології майбутнього, що змінюють наше життя вже сьогодні

   Викладачі кафедри інформатики та методики її навчання у рамках роботи крайового освітнього форуму «Освіта – енергія майбутнього» провели тренінг для учителів інформатики з розробки інтегрованих проектів з використанням технологій доповненої та віртуальної реальності.

   Практична частина тренінгу будувалася на використанні техніки BYOD (Bring Your Own Device), доповненої реальності, використанні додатка «Google Експедиції».

  За допомогою освітнього інструменту «Google Експедиції» учителі подорожували у віртуальній і оглядали об’єкти в доповненій реальності з ефектом занурення. Також вони випробували себе у ролі гіда, який очолює клас або групу дослідників під час віртуальних турів або перегляду об’єктів у доповненій реальності, використовуючи смартфони та різні VR-окуляри.

  Важливими елементами тренінгу стала можливість учителів вільно висловлювати свої думки, мислити критично, аналізувати факти та долучатися до дискусії. Викладачі кафедри та учителі спільно працювали над ідеями оновлення уроків, на яких можна буде надавати учням можливість вивчати і застосовувати нові технології та програми і створювати новий навчальний контент.