Освітній тренінг із розробки інтегрованих проектів з використанням технологій доповненої реальності

20 вересня 2020

   З метою урізноманітнення освітнього процесу інноваційними формами роботи для ефективного засвоєння навчального матеріалу, канд. пед. наук, доц. Карабін О. Й. провела тренінг для майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти з розробки інтегрованих проєктів із використанням технологій доповненої реальності.

 Потужним інструментом підвищення інформаційно-цифрової компетентності студентів факультету початкової освіти, в контексті реалізації концепції Нової української школи, виступають технології доповненої реальності спрямовані на практико-орієнтований професійний розвиток для успішної самореалізації в освітній діяльності.

  Впровадження технологій доповненої реальності в освітній процес майбутніх фахівців забезпечує підвищення мотивації до систематичного оволодіння практичними вміннями і навичками, посилює увагу, підвищує науково-пізнавальний досвід, сприяє комплексності розвитку інформаційної й медіа-грамотності, продукує можливість використання візуалізованого контенту для науково-дослідницької роботи.

  Важливими складовими тренінгу стала зацікавленість майбутніх фахівців до використання інтерактивного контенту, яка передбачала створення тривимірних інтерактивних моделей із переходом від двовимірного зображення до тривимірного віртуального об’єкта з ефектом інтерактивності, можливості поєднання фізичного та цифрового візуалізованого контенту для відтворення наочної віртуальної 3D проєкції в реальному часі.