Інформаційний день «Математика та інформаційні технології: як цифровий світ змінює науку та освіту»

08 травня 2021

  3 грудня 2019 року на фізико-математичному факультеті відбулась непересічна подія. У рамках роботи тристороннього проєкту Eurasia, CPEA-ST-2019/10067 «DeDiMaMo – Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання», який поєднує Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Університет Агдера (Норвегія), Київський університет імені Бориса Грінченка, проведено Інформаційний день «Математика та інформаційні технології: як цифровий світ змінює науку та освіту». Захід мав на меті проінформувати цільову аудиторію про можливості включення та використання академічними та неакадемічними партнерами результатів проєкту з впровадження інновацій при навчанні математики з використанням елементів адаптивного навчання, з особливим акцентом на цифровому математичному моделюванні.

  Важливо, що першопрохідців у міжнародній співпраці на фізико-математичному факультеті, кафедру інформатики та методики її навчання, підтримують і ректорат університету, і колеги по факультету, студенти, шкільна молодь, які були сьогодні учасниками дійства. Із вітальним словом та цінними порадами щодо участі у міжнародній співпраці виступила проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Г.І. Фальфушинська. Керівник проєкту від ТНПУ, завідувач кафедри інформатики та методики її навчання Н.Р. Балик представила учасникам презентаційне повідомлення про початок роботи, візію, завдання та дедлайни проєкту, які були обговорені у рамках тристоронньої зустрічі на Eurasia Kick-off Meeting у м. Києві з 12.11.19 по 15.11.2019.

  Учасники міжнародного проєкту І.М. Грод, Я.П. Василенко, О.В. Барна виступили із інформаційними анонсами про математичне моделювання та його місце у сучасному світі, цифрові інструменти математичного моделювання, інноваційні підходи в побудові адаптивної траєкторії навчання математики. Упродовж інформаційного дня відбулось обговорення структури курсу «Digital Mathematical Modeling», працював тренінговий майданчик для студентів та викладачів, а учні економічного ліцею мали змогу опанувати цифровими інструментами для математичних моделей.

  Насичений та плідний своїми результатами інформаційний день проєкту DeDiMaMo не тільки дав старт новим завданням та викликам, які стоять сьогодні перед закладами вищої освіти України в царині тісної співпраці з провідними європейськими науковими установами, а й продемонстрував величезні напрацювання колективу кафедри у галузі математичного моделювання, використання цифрових технологій та інноваційної педагогіки, які гідно оцінені при відборі університету як рівноцінного партнера у проєкті, так і при оцінці проєктної заявки Євросоюзом та прийнятті рішення про його всебічну підтримку та фінансування.

 Проєкт передбачає цілий ряд активностей, трансферів, очікуваних результатів, які будуть реалізовані упродовж 2019-2021 рр.

 

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Г. Фальфушинська відкриває інформаційний день проєкту DeDiMaMo

 

Керівник проєкту, завідувач кафедри інформатики та методики її навчання Н. Балик інформує про візію, завдання та едлайни проєкту

Декан фізико-математичного факультету М. Громяк – учасник проєкту DeDiMaMo

Учасники проєкту Я. Василенко та В. Олексюк презентують цифрові інструменти математичного моделювання

 

Учасниця проєкту І. Грод розповідає про математичне моделювання

Учасниця проєкту О. Барна доповідає про адаптивні траєкторії навчання інформатики

Ознайомлення учнів з моделюванням та ігровими технологіями

Підведення підсумків інформаційного дня