Студенти ТНПУ взяли участь в освітньому семінарі «Проєктні технології: в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

08 травня 2021

 4 грудня 2019 року відбувся освітній семінар для студентів першого курсу спеціальності 013 Початкова освіта факультету педагогіки і психології. Метою заходу було залучення студентів до оволодіння проєктними технологіями та використання цифрових технологій в освітньому процесі, в контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Освітній семінар відбувся під керівництвом канд. пед. наук, доц. Карабін Оксани Йосифівни.

 Учасники освітнього семінару обговорили критерії оцінювання проєктів, поділилися досвідом своєї діяльності в інформаційному середовищі, вміннями з визначення проблематики дослідження, навичками вибудови плану реалізації проєкту, знаннями з підбору та систематизації матеріалу, досвідом застосування інформаційно-цифрових засобів та оприлюднення результатів дослідження.

 Студенти виокремили основні етапи роботи в проєкті та особливості впровадження проєктної технології в освітній процес закладів освіти.

 Освітній семінар сприяв зацікавленості майбутніх учителів початкової освіти до запровадження проєктної технології в освітньому процесі, опануванню інформаційних технологій, формуванню інформаційно-цифрової компетентності, удосконаленню творчого саморозвитку та самореалізації для навчання впродовж життя.