Розвиваємо цифрову освіту в ТНПУ

06 грудня 2021

У рамках європейського тижня цифрової грамотності # All Digita lWeek 2021, реалізації проєкту SMART-університет, проводилася майстерня цифрової грамотності – воркшоп«Цифрова грамотність сучасного фахівця» для студентів фізико-математичного факультету (доцент Барна О. В., доцент Карабін О. Й., Скасків Г. М.). Організацію та проведення воркшопу було спрямовано на розвиток високої інтенсивності групової взаємодії, удосконалення актуального досвіду цифрової грамотності сучасного фахівця й особисте надбання фахових практичних цифрових навичок.

До заходу долучилися магістранти факультету педагогіки і психології. Для них було проведено тренінг «Цифрова грамотність сучасного фахівця: розробка інтерактивного контенту»(автор доцент Карабін О. Й.)на удосконалення цифрових компетентностей щодо розробки інтерактивних ігор та вправ та застосування в професійній діяльності

Студенти фізико-математичного факультету та факультету педагогіки і психології долучитися до флешмобу #Я в Дії та пройшли тест на цифрову грамотність https://osvita.diia.gov.ua/digigram та поділилися своїми результатами.

До кампанії # All Digital Week 2021, також,долучилися слухачі курсу підвищення кваліфікації, що проходили навчання за модулем «Сучасні ІКТ в освіті (цифрова компетентність)».22 березня 2021 р. відбулася підсумкова конференція у ЦПО #ТНПУ учасники якої поділилися набутими цифровими компетенція та здобутими цифровими навичками, затребуваними ринком праці в умовах сучасного світу.

Керівник ЦПО #ТНПУ д.п.н., професор Калаур С. М. та к.п.н., доцент Карабін О. Й. відмітили високу рівень підготовки звітних матеріалів, професійну атмосферу та вагомі результати в удосконаленні цифрових компетентностей слухачів.

 Творімо цифровий університет разом!

 Учасники воркшопу «Цифрова грамотнiсть сучасного фахiвця» пiд кервництвом доц. Карабiн О.Й

Учасники семiнару «Цифрова грамотнiсть сучасного фахiвця розробка iнтерактивного контенту»

Сертифiкати студентiв тесту «Цифрограм»

Пiдсумкова конференцiя слухачiв курсу пiдвищення квалiфiкацii«Сучаснi IКТ в освiтi (цифрова компетентнiсть)»

Доцент Карабін О.Й.