Західноукраїнська заочна математична школа

 

Західноукраїнська
заочна
математична 
школа

 

Г.В. Тадеєва, методист ЗЗМШ

Західноукраїнська заочна математична школа (ЗЗМШ) є окремим підрозділом фізико-математичного факультету з правами широкої автономії та самоуправлінням. Вона була відкрита з подання декана факультету і відповідно до наказу ректора у 1994 р. на базі колишнього філіалу Всесоюзної заочної математичної школи, що діяв у нашому закладі із середини 60-х років ХХ ст. Зараз — це визнаний в Україні осередок додаткової математичної освіти школярів, єдиний заклад такого типу з майже піввіковою історією і своїм власним, перевіреним тривалим досвідом повномасштабним методичним забезпеченням.

Школа виконує такі основні функції:

1) пошук і залучення талановитих учнів середніх і старших класів загальноосвітніх навчальних закладів країни, переважно із сільської місцевості і невеликих міст, до самостійного поглибленого вивчення математики за спеціально створеними навчальними посібниками і методичними матеріалами; підвищення інтересу і мотивації учнів до науки, формування в них таких елементів математичної культури, які притаманні реальним науковим дослідженням в галузі сучасної чистої і прикладної математики.

2) профорієнтаційна робота серед учнівської молоді на професії, що потребують ґрунтовної математичної підготовки, зокрема, на професії вчителя та викладача математики.

4) слугує лабораторним майданчиком з методики навчання математики для студентів старших курсів і магістрантів факультету, які залучаються до перевірки та рецензування учнівських контрольних робіт.

Крім цього, сам стиль навчання у заочній школі сприяє формуванню в учнів стійких навиків самостійної роботи з книгою, виробленню в них умінь грамотно, обґрунтовано, чітко й виразно викладати свої думки в письмовій формі, що саме по собі важливе у будь-якій професії.

 
Студенти 4-го курсу фізико-математичного факультету за перевіркою контрольних робіт та підготовкою навчальних матеріалів для учнів ЗЗМШ

 

Розпочинати навчання в ЗЗМШ учні можуть з будь-якого класу із 6 по 11 і продовжувати до закінчення основної школи — неперервно чи вибірково в окремих класах. Навчання відбувається на двох рівнях — основному й поглибленому — і полягає в самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу за навчальними посібниками школи та у розв’язуванні й належному оформленні контрольних робіт. Посібники й завдання для контрольних робіт регулярно (приблизно раз на 1,5 місяця) розсилаються учням поштою. Поштою ж виконані завдання учні присилають  на  перевірку,  а  після  перевірки разом із друкованими взірцевими розв’язками, підготовленими в ЗЗМШ, отримують назад. Отже, кожен учень дістає повну інформацію не тільки про сам результат виконання завдань, а й про належний спосіб усіх обґрунтувань та оформлення розв’язань.

Для успішного навчання в ЗЗМШ не обов‘язково мати дуже тверді знання за попередні класи основної школи. Головне — працелюбність і бажання неодмінно самому дійти до чіткого розуміння кожного математичного  факту, повага до точних знань, до науки. 

Учні, які успішно завершують навчання в ЗЗМШ, разом із посвідченням отримують рекомендації для вступу у вищі навчальні заклади, в яких математика є профілюючим предметом.

Життя підтвердило ефективність діяльності ЗЗМШ. Школу закінчили сотні випускників з усіх регіонів України, абсолютна більшість з яких вступила до провідних вищих навчальних закладів і в них успішно навчалася або зараз навчається. Серед наших випускників вже є фахівці з науковими ступенями і званнями, знані вчителі й викладачі, успішні підприємці, програмісти та інженери. У багатьох відношеннях навчання у школі навіть привабливіше, ніж у спеціалізованих ліцеях чи гімназіях. По-перше, навчатися в школі можна, не покидаючи домівки. По-друге, велике значення має збалансованість навчального процесу. Наші завдання розраховані на тривалі терміни, що дає учням змогу добре зорієнтуватися в них, поміркувати, попрацювати з літературою тощо (якраз це характерно для роботи науковців-дослідників). Ми вказуємо лише орієнтовні терміни для виконання завдань, які при потребі учень може зміщувати або переносити. По-третє, навчальні завдання ЗЗМШ часто навіть доповнюють чинні програми з математики для ліцеїв та гімназій. У зв’язку із цим чимало наших учнів після вступу до таких закладів продовжують навчатися й у нас. Нарешті, велике значення має й те, що ЗЗМШ пропонує своїм учням великий вибір спеціальної навчальної літератури — від поглиблених розробок окремих тем шкільної програми до посібників для підготовки до математичних олімпіад та конкурсних відборів, яку ми надсилаємо їм прямо додому.

Детальніше переваги й сучасні перспективи навчання школярів у заочній математичній школі змістовно й переконливо описав один із її організаторів Ж. Раббот — у доповіді на 10-у Всесвітньому конгресі з математичної освіти (10th International Congress on Mathematical Education — ІСМЕ-2004), яку він представив з нагоди 40-річного ювілею відкриття першої ЗМШ. Ця доповідь опублікована в матеріалах конгресу англійською та російською мовами і доступна для ознайомлення через Інтернет за посиланням:

http://pdfdocs.docdat.com/text/index-11297.html (стор. 125 - 150).

 
Збірник доповідей 10-у Міжнародному конгресу з математичної освіти (Копенгаген, Данія – 2004), в якому опублікована доповідь Ж. Раббота про 40-річний досвід діяльності ЗМШ

Матеріали про ЗЗМШ публікувалися в журналах «У світі математики» (№ 1 за 1997 р.), «Математика в школі» (№ 3 за 2002 р.), у тижневику «Математика» (№ 34 за вересень 1999 р., № 14 за квітень 2003 р., № 38 за  жовтень 2006 р.), а останніми роками — у багатьох книгах фізико-математичного циклу, що публікуються видавництвом «Навчальна книга».


Перша сторінка тижневика «Математика» (№ 38 за жовтень 2006 р.) з інформацією про ЗЗМШ