Історія кафедри математичного аналізу

28 вересня 2023
Кафедра математичного аналізу ТДПУ була утворена в 1973 році на базі кафедри математики, яка існувала з 1951 року. Першим завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент А.М. Ломакович (з 1973 до 1975 р.). Згодом керівництво кафедрою здійснювали: Д.М. Галан - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1975 до 1978 р.); В.Г. Габрусєв - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1978 до 1985 р.); Г.П. Хома - доктор фізико-математичних наук, професор (з 1985 до 1990 р.). З 1990р. кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент В.А. Лотоцький.
У різні роки на кафедрі працювали Дручок В.П., Лисенко О.М., Самолюк Д.О., Лемешко І.Й., Следзінський І.Ф.( кандидат педагогічних наук, професор); Маланюк К.П. (кандидат педагогічних наук, доцент), Дідик Г.В. (кандидат педагогічних наук, старший викладач), Горбайчук В.Й. (кандидат фізико-математичних наук, професор), Кравець В.П. (доктор педагогічних наук, член-кор. АПН України, нині ректор ТНПУ імені Володимира Гнатюка ), Хома Г.П. (доктор фізико-математичних наук, професор), Габрусєв В. Г. (кандидат фізико-математичних наук, доцент).
У даний час на кафедрі працюють кандидати фізико-математичних наук, доценти Габрель О.М., Гром'як М.І., Лотоцький В.А., Талюш М.О., Чорний В.З., Хохлова Л.Г., асистенти, кандидати фізико-математичних наук Габрусєв Г. В., Герасимчук В. Г., асистент Стаднік Т. М.