Загальна інформація про кафедри

Фізико-математичний факультет сьогодні – це три випускові кафедри: фізики та методики її навчання (завідувач кафедри доцент Мохун Сергій Володимирович), математики та методики її навчання (завідувач кафедри доцент Чорний Віктор Зіновійович), інформатики та методики її навчання (завідувач кафедри доцент Балик Надія Романівна), на яких працюють 35 викладачів, серед них 4 докторів наук, професорів, 26 кандидатів наук, доцентів, 5 асистентів, 9 інженерів і лаборантів.