Нові горизонти розвитку SMART-університету

16 липня 2024

В ході роботи міжуніверситетського лекторію, який реалізується в рамках співпраці між Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, було презентовано портфоліо цифрових інструментів для проведення наукових досліджень студентами-магістрантами. Лекторка канд.пед.наук, доцент Барна О.В. ознайомила численну аудиторію зацікавлених слухачів студентів-магістрантів та їх наукових керівників із університетів-партнерів та університетів України з інструментами для визначення актуальності дослідження, пошуку літературних джерел та їх картографування.

Розглянуті інструменти вивчаються на фізико-математичному факультеті в розрізі курсу «Методика наукових досліджень» для магістрантів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика), результативність їх використання підтверджена високими показниками наукової новизни, результативності та унікальності наукових розробок як студентів-магістрантів, так і публікацій науковців кафедри.

За відгуками слухачів пропоновані інструменти розкривають нові горизонти цифровізації університетської освіти, імплементації передового світового досвіду у реальні проєкти молодих дослідників. Проєкт міжуніверситетського лекторію уже давно вийшов за межі університетів-партнерів та стає комунікативним майданчиком поширення інноваційного досвіду у сфері вищої освіти України.

Результати опитування викладачів щодо використання інструментарію для пошуку бібліографії дослідження

 

Ознайомлення із інноваційними підходами картографування наукових джерел

 

Практичні поради щодо використання цифрових інструментів

Канд. пед. наук, доцент Барна О.В.