Федчишин Ольга Михайлівна

Кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри фізики та методики її навчання,

заступник декана фізико-математичного факультету 

     

Народилася 28 лютого 1977 року в м. Стрий Львівської області. У 1994 році закінчила з відзнакою ЗОШ № 6 м. Стрия. У 1999 році закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію вчителя фізики та основ інформатики.

З 1999 року працювала вчителем фізики та астрономії в Тернопільському педагогічному ліцеї.

З 2009 по 2012 навчалась в аспірантурі. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості реалізації експериментального методу навчання фізики в класах гуманітарного спрямування» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (НПУ імені М.П. Драгоманова).

З 2013 року – методист І категорії навчально-методичного відділу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2016 року – викладач кафедри фізики та методики її навчання.

З 2017р. працює на посаді заступника декана фізико-математичного факультету.

Наукові інтереси: сучасний урок фізики, використання новітніх технологій у формуванні фізичних знань, умінь і навичок в учнів, підготовка вчителя фізики до роботи в сучасній школі, значення педагогічної практики у підготовці вчителя фізики.

Автор і співавтор понад 25 опублікованих робіт.