Робота учасників над проєктом DeDiMaMo

Навіть у час відпустки викладачі кафедри інформатики та методики її навчання – учасники проєкту DEVELOPMENT OF STUDENTS’ MATHEMATICAL COMPETENCIES THROUGH DIGITAL MATHEMATICAL MODELING (DeDiMaMo), EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067 доц. Балик Н.Р., Барна О.В., Василенко Я.П., Грод І.М., Мартинюк С.В., Олексюк В.П. продовжуть працювати. Чергова зустріч університетів-партнерів проєкту University of Agder та Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась відповідно до угоди та планів, затверджених попередньої зустрічі та стосувалась питань адаптації курсу «Цифрове математичне моделювання» до освітніх програм зарубіжних університетів. Учасники виробили спільні стратегії, окреслили завдання та обговорили найближчі плани.

Важливо, що курс, який розроблений в рамках проєкту, буде перекладено на англійську мову, що дозволить не тільки формувати іншомовну компетентність українських студентів, а й залучати іноземців до навчання як за цим курсом, так  і в університеті загалом.

Учасники робочої зустрічі

Обговорення завдань

Керівник проєкту від ТНПУ доц.. Балик Н.Р.

 

 

Робота у проєкті DeDiMaMo триває

Викладачі кафедри інформатики та методики її навчання доц. Балик Н.Р., Барна О.В., Василенко Я.П., Грод І.М., Мартинюк С.В., Олексюк В.П. днями взяли участь в очно-дистанційній робочій зустрічі учасників проєкту DEVELOPMENT OF STUDENTS’ MATHEMATICAL COMPETENCIES THROUGH DIGITAL MATHEMATICAL MODELING (DeDiMaMo), EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067.

Разом із колегами-партнерами Yuriy Rogovchenko (University of Agder) та науковцями із Київського університету імені Бориса Грінченка за керівництва  project coordinator for the Ukrainian partners Наталія Морзе (КУБГ) учасники зустрічі обговорили питання стану виконання етапів проєкту. Особливу увагу було приділено результатам першої апробації курсу «Цифрове математичне моделювання», який розроблений в рамках проєкту та реалізований у програмі підготовки бакалаврів на фізико-математичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Університети-партнери погодили звіт про виконання проєкту у першому півріччя 2021 року та окреслили перспективні цілі.

 

Відкриття робочої зустрічі учасників проєкту

Учасники проєкту

Керівник проєкту від ТНПУ Балик Н.Р. представляє результати апробації курсу «Цифрове математичне моделювання» в університеті

Доц. Барна О.В.

Game Study ТНПУ SMART – «Майбутнє роботи 2030»

У тих, хто працює в ігровій галузі, є майбутнє!

Це змогла відобразити у своїй роботі команда ТНПУ для участі у конкурсі постерів «Майбутнє роботи 2030». Постер відображає концепцію роботи нашого закладу у напрямку Game Study. В унікальній програмі підготовки фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Інженерія ігрових проектів» (галузь знань: 12 «Інформаційні технології»), розробленою кафедрою інформатики та методики її навчання, закладено сучасні підходи та новаторські рішення, які відповідають державним стандартам та вимогам сучасності.

Метою розробки є демонстрація розвитку професій 2030, компетентнісну основу яких забезпечує вже сьогодні Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Виставка про майбутнє роботи відбудеться 22 липня – 1 серпня у Києві

 

Команда учасників

Побудови Minecraft для відображення блоків – галузей майбутнього

Авторські розробки команди

Сертифікат ТНПУ

 

Науковці ТНПУ – спікери міжнародного вебінару

Науковці фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – учасники міжнародного проєкту Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling (DeDiMaMo) взяли участь у роботі PLATINUM Webinar “Creating Communities Of Inquiry: Focus On Students With Special Needs And On Mathematical Modelling”.

Спікери Barbara Jaworski (Loughborough University), Simon Goodchild (MatRIC/University of Agder) Reinhard Hochmuth, Sarah Khellaf, Jana Peters (Leibniz University Hannover), Lukáš Másilko (Masaryk University), Stephanie Thomas (Loughborough University),  Morten Blomhøj (Aarhus University), Gabriele Kaiser (University of Hamburg),  Paul Hernandez Martinez (Swinburne University) Iryna Mashkina (Borys Grinchenko Kyiv University),  Farzad Radmehr (Western Norway University of Applied Sciences), Helge Fredriksen (UiT – The Arctic University of Norway) поділились досвідом впровадження технології IBL (inquiry based learning) – навчання на основі запитів при викладанні математики  в університетах, які вони представляють.

 Особливості технології IBL  та використання цифрових інструментів у навчанні математичному моделюванню  для студентів спеціальності «Середня освіта (Інформатика)» в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка представили доцентка Ольга Барна  та доцент Сергій Мартинюк. Важливо, що розглянутий кейс із цифровізації сучасної математичної освіти в нашому університеті високо оцінений міжнародною науковою спільнотою.  В підготовці матеріалів семінару та обговоренні доповідей взяли участь доценти Надія Балик, Інна Грод, Василь Олексюк, Ярослав Василенко, Галина Шмигер.

Початок вебiнар

Вiдкриття вебiнару професором унiверситету Агдера (Норвегiя) Yuriy Rogovchenko

Представлення учасникiв з Украiни

Доповiдь доц.О.В.Барни та доц.С.В.Мартинюка

Пiдведення пiдсумкiв роботи вебiнару 

Ольга Барна, Сергій Мартинюк

Традиційна конференція «Наука молода» на фізматі

Фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету підтримує різносторонні інтереси студентів та розвиває компетентності, які роблять успішними наших випускників у професійному житті. Одним із напрямів роботи – це формування лідерських та інноваційних якостей, дослідницьких умінь та науково-пошукових компетентностей.

Двічі на рік уже декілька років поспіль на факультеті традиційно проводиться науково-практична студентська конференція «Наука молода». Цьогорічна конференція була присвячена сучасним тенденціям розвитку інформатики. Важливо, що студентські дослідження тісно пов’язані із науковими дослідженнями, які здійснює кафедра інформатики та методики її навчання. Зокрема широке коло студентських наукових розвідок було присвячено дослідженням в галузі STEM освіти, яка впроваджується на базі STEM-центру ТНПУ, питанням штучного інтелекту та доповненої реальності. Майбутні науковці не обминули увагою у своїх дослідженнях й цифрове математичне моделювання, яке активно розвивається в університеті в рамках участі в міжнародному проєкті DeDiMaMo – Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання», Eurasia, CPEA-ST-2019/10067.

Варто зазначити, що цьогорічні доповіді студентів, як зазначила у підсумковому слові конференції завідувачка кафедри інформатики та методики її навчання доцент Балик Н.Р., підготовлені на високому рівні, мають як практичне значення, так і елементи наукової новизни, демонструють якість професійної підготовки учасників конференції – студентів 4 курсу спеціальності  «014.09 Середня освіта (Інформатика)».

Традиційна конференція «Наука молода» на фізматі

 

Найяскравіші виступи учасників

Підведення підсумків конференції від завідувачки кафедри інформатики та методики її навчання Балик Н.Р.

Доцент  О.В. Барна