На фізико-математичному факультеті традиційна конференція молодих науковців

Доброю традицією на фізико-математичному факультеті в рамках Днів науки в ТНПУ є проведення конференції молодих дослідників. Для магістрантів 1 року навчання спеціальності «Середня освіта (інформатика)» таку конференцію декілька років поспіль колектив кафедри інформатики та методики її навчання (завідувач кафедри Генсерук Г.Р.) організовує як один із видів навчальної діяльності під час опанування навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» (доц.Барна О.В.).

Молоді науковці поділились актуальними питаннями розвитку ІТ галузі, окреслили перспективні дослідження, які в подальшому становитимуть основу їх магістерських робіт. Цьогоріч можна виділити декілька напрямів, які активно розвиваються в світовій індустрії ІТ, є предметом дослідницького інтересу науково-педагогічного колективу кафедри та виконані в рамках науково-дослідних лабораторій кафедри, STEМ-центру та міжнародного проєкту DeDiMaMo: технології штучного інтелекту, доповненої та віртуальної реальності, моделі запровадження STEM освіти, інноваційні підходи до організації навчальної діяльності учнів на уроках інформатики, цифрове математичне моделювання.

В ході таких заходів окрім навичок презентування результатів наукової діяльності, магістранти розвивають здатності ведення наукової дискусії, удосконалюють майстерність ораторського мистецтва.

Наукова дискусія учасників конференції

Наукові розвідки з актуальних проблем ІТ

Презентація дослідження з питань STEM-освіти

 Доц. Барна О.В.

 

Доценти фізико-математичного факультету діляться досвідом із освітянами Тернопільщини

В рамках роботи Трансфер-містечка інноваційних можливостей 2021, який декілька років поспіль проводить Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу за партнерства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, науковиці фізико-математичного факультету доценти Балик Н.Р., Барна О.В., Шмигер Г.П. для заступників директорів шкіл провели науково-методичні майстерні з питань використання технології формувального оцінювання в Новій українській школі.

Зазначимо, що пропоновані підходи, методи та інструменти щодо проведення оцінювання є предметом наукових досліджень спікерок локацій Трансфер-містечка, застосовуються в університеті під час проведення навчальних занять для студентів, вивчаються в спеціалізованих курсах дисциплін під час підготовки майбутніх учителів, зокрема на фізико-математичному факультеті, під час курсової підготовки слухачів Центру післядипломної освіти. Тому такий науковий та практичний досвід буде корисним освітнім установам, представники яких брали участь в організованому заході, під час проектування освітньої політики, проведення методичних заходів, розбудови внутрішньої системи якості освіти та практичної роботи педагогів.

Локації Ольги Барни, Надії Балик та Галини Шмигер на Трансфер-містечку інноваційних можливостей 2021

Обговорення результатів зустрічі

Робочі моменти проведення локацій

Формувальне оцінювання – в дії

 Доц. Барна О.В. 

Робоча поїздка учасників проєкту DeDiMaMo в Норвегію

У рамках реалізації міжнародного проєкту Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling (DeDiMaMo) (Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання) доценти кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка О.В. Барна, С.В. Мартинюк, В. П. Олексюк разом із своїми партнерами з Київського університету імені Бориса Грінченка професором Н.В. Морзе та доцентом М.А. Бойко перебували в університеті Агдера (Норвегія). Насичена програма передбачала представлення зарубіжним партнерам досвіду розбудови моделі SMART-університету в ТНПУ імені Володимира Гнатюка та інноваційних підходів до організації навчального процесу в КУБГ, презентацію й обговорення завдань щодо подальшого вдосконалення електронного навчального курсу з математичного моделювання, упровадження системи адаптивного навчання математики в університетах-учасниках проєкту, технології налагодження співпраці між студентами та науковою спільнотою.

Виступ Олексюка В.П в університеті Агдера (Норвегія)

Робочі моменти поїздки

Представниками університету Агдера для українських науковців було організовано низку заходів з питань організації освітнього процесу, в основі якого є студентоцентрований підхід та постійний розвиток професійних навичок викладачів.

Вокршоп від проф. Саймона Гудчайлда (Simon Goodchild)

 Робота над проєктом продовжується. Його учасники проєкту мають на меті не тільки реалізувати всі завдання проєкту, а й розширити горизонти співпраці між університетами, імплементувати новації та набуті навички в освітній процес своїх ЗВО.

О.В.Барна, С.В.Мартинюк, В.П.Олексюк

Доц. Олексюк В.П.

Студенти ТНПУ провели семінар-тренінг із цифровізації

17 листопада 2021 року, в контексті концепції Нової української школи, к. п. н, доц. кафедри інформатики та методики її навчання Карабін Оксана Йосифівна в рамках вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» провела разом з студентами факультету педагогіки та психології ПО-11, ДО-11, ДО-12 семінар-тренінг із цифровізації.

Студенти спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта

Метою заходу було залучення студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» до удосконалення цифрових рішень освітнього процесу, розвитку цифрової компетентності, цифровізації наукових досліджень здобувачів вищої освіти та діджиталізації їх індивідуальної освітньої траєкторії.

Учасники тренінгу продемонстрували проєкти із цифровізації освітньої діяльності майбутніх педагогів, відповідно до реалізації освітньо-професійних програм на досягнення запланованих програмних результатів навчання.

 

Представлення проєкту студентами факультету педагогіки та психології 

Поділилися професійним досвідом використання цифрових технологій в освітньому процесі, також, заступник декана факультету педагогіки та психології к. п. н., доц. Писарчук Оксана Тарасівна та завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, д. п. н., проф. Янкович Олександра Іванівна.

На завершення заходу першокурсники продемонстрували сертифікати із студії онлайн-освіти Educational Era з курсу «Онлайн-курс для вчителів початкової освіти» та онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта» з курсу «Цифрові навички для вчителів».

Сертифікати з курсу «Цифрові навички для вчителів».

Демонстрації сертифікатів з курсу «Онлайн-курс для вчителів початкової освіти» 

Координатор проєктів доц. Карабін О.Й.

У добрий час та на звершення нових здобутків! Ми найкращі, а Ви з нами?

Доц. Карабін О. Й.

 

Фізико-математичний факультет приймає гостей з Буданова

16 листопада 2021 року фізико-математичний факультет відвідали учні та працівники Буданівської школи.

Цікавими запитаннями від завідувача кафедри фізики та методики її навчання Мохуна Сергія Володимировича, була розпочата екскурсія біля локації «Поліфункціональний сонячний годинник».

Під час екскурсії доцент кафедри інформатики та методики її навчання Вельгач Андрій Володимирович ознайомив з принципом роботи 3-D принтера та 3-D моделювання.

Найбільше зацікавили учнів старші лаборанти кафедри Федачківський В.Д та Крижановський С.Ю. при демонстрації фізичних експериментів.

Учням детально розказали про вступ в університет та можливості працевлаштування після отримання диплому.

На закінчення зустрічі була домовленість провести ще одну зустріч у Буданівській школі.

Зустріч організували завідувач кафедри фізики та методики її навчання доцент Мохун С.В., доцент кафедри фізики та методики її навчання Басістий П.В., директор Буданівської школи Бігановський В.А. та вчителі Ранецька О.Й., Гульовата Х.В.

Доц. С.Мохун, доц. П.Басістий