Традиційна конференція «Наука молода» на фізматі

Фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету підтримує різносторонні інтереси студентів та розвиває компетентності, які роблять успішними наших випускників у професійному житті. Одним із напрямів роботи – це формування лідерських та інноваційних якостей, дослідницьких умінь та науково-пошукових компетентностей.

Двічі на рік уже декілька років поспіль на факультеті традиційно проводиться науково-практична студентська конференція «Наука молода». Цьогорічна конференція була присвячена сучасним тенденціям розвитку інформатики. Важливо, що студентські дослідження тісно пов’язані із науковими дослідженнями, які здійснює кафедра інформатики та методики її навчання. Зокрема широке коло студентських наукових розвідок було присвячено дослідженням в галузі STEM освіти, яка впроваджується на базі STEM-центру ТНПУ, питанням штучного інтелекту та доповненої реальності. Майбутні науковці не обминули увагою у своїх дослідженнях й цифрове математичне моделювання, яке активно розвивається в університеті в рамках участі в міжнародному проєкті DeDiMaMo – Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання», Eurasia, CPEA-ST-2019/10067.

Варто зазначити, що цьогорічні доповіді студентів, як зазначила у підсумковому слові конференції завідувачка кафедри інформатики та методики її навчання доцент Балик Н.Р., підготовлені на високому рівні, мають як практичне значення, так і елементи наукової новизни, демонструють якість професійної підготовки учасників конференції – студентів 4 курсу спеціальності  «014.09 Середня освіта (Інформатика)».

Традиційна конференція «Наука молода» на фізматі

 

Найяскравіші виступи учасників

Підведення підсумків конференції від завідувачки кафедри інформатики та методики її навчання Балик Н.Р.

Доцент  О.В. Барна 

Співпраця зі стейкхолдерами із нагоди ювілею патрона Володимира Гнатюка

21 травня 2021 року відбулася зустріч із стейкхолдерами, Бучацькою гімназією ім. В. М. Гнатюка, та викладачами кафедри інформатики та методики її навчання док. пед. наук, професором Романишина О. Я, канд. пед. наук, доцентом Карабін О. Й. та студентами фізико-математичного факультету ТНПУ ім.В. Гнатюка.

Доктор педагогічних наук професор Романишина О. Я детально розповіла та ознайомила здобувачів освіти із умовами вступу на освітньо-професійні програмами «Середня освіта. Інформатика», «Інженерія ігрових проєктів», «Digital-аналітика».

За традицією, з учнями 11 класу Бучацької гімназії, було проведено тренінг із розв’язування завдань сертифікаційних робіт, студентами Мізьоликом Р. та Кузьмович Ін., в рамках Року математики 2020/2021.

Велика подяка педагогічному колективу та директору Бучацької гімназії Товпизі Андрію Степановичу, вчителям Панькевичу Роману Романовичу, Шпачук Світлані Вірославівні, Кафтан Галині Сергіївні за освітній майданчик і позитивну атмосферу онлайн зустрічі!

Ми найкращі, а Ви з нами!

Доцент О. Й. Карабін

Співпраця зі стейкхолдерами за освітньо-професійною програмою 014.09 «Середня освіта. Інформатика»

18 травня 2021 року викладачі кафедри інформатики та методики її навчання док. пед. наук, професор Романишина О. Я та канд. пед. наук, доцент Карабін О. Й. разом із студентами групи МІ-32 провели зустріч із керівництвом та педагогами Бучацького ліцею імені Св. Йосафата та обговорили сучасний стан організації освітнього процесу закладу освіти та основні моменти підготовки здобувачів освіти.

Доктор педагогічних наук професор Романишина О. Я детально розповіла та ознайомила одинадцятикласників із особливостями та умовами вступу на освітньо-професійні програмами «Середня освіта. Інформатика», «Інженерія ігрових проєктів», «Digital-аналітика»,програму подвійного диплому з Вищою лінгвістичною школою в Ченстохові (Польща), семестровою програмою академічної мобільності в Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові, можливості дуального навчання в ТНПУ.

Студенти Мізьолик Р. та Кузьмович Ін. в рамках Року математики 2020/2021 та залучення обдарованої молоді до ТНПУ імені Володимира Гнатюка провели тренінг із особливостей розв’язування завдань сертифікаційних робіт.

Велика подяка директору Бучацького ліцею імені Св. Йосафата о. Іринею Ігорю Васильовичу Гуменута педагогам Василю Михайловичу Швидкому, Галині Володимирівні Крамар,Сергію Романовичу Бахіруза освітній майданчик і позитивну атмосферуонлайн зустрічі!

У добрий час та на звершення наукових здобутків!

Ми найкращі, а Ви з нами!

Анонсування нової освітньої програми

Ознайомлення із умовами вступу