Науково-методична робота

   Науково-методична робота факультету здійснюється за такими основними напрямками:

проведення методичних семінарів кафедр і факультету з питань впровадження нових технологій викладання, внесення змін в навчальні плани і програми з метою їх вдосконалення, створення нових інструктивно-методичних матеріалів до проведення лабораторних занять, затвердження тематики курсових і магістерських робіт;

залучення викладачів кафедр до науково-методичної роботи шкіл міста та області, а саме, викладачами кафедр разом з лабораторіями фізики, математики і інформатики ОКІПО із залученням студентів факультету проводились науково-методичні семінари для вчителів міста та області з питань тестових технологій, комп’ютерної підтримки і т.п. при вивченні шкільного курсу цих дисциплін.

Викладачі факультету — постійні голови та члени журі обласних предметних олімпіад, захистів науково-дослідних робіт членів МАН України, конкурсів «Учитель року», учнівської молоді «Цифрові ерудити» та проекту «Громада і місто».

Навчально-методична робота на факультеті поєднується з активною науково-дослідною. Результатом цього є збільшення кількості наукових публікацій як працівників, так і студентів (за останні роки у виданнях «Студентський вісник» та «Магістр» близько 50% випускників опублікували результати своїх наукових досліджень). На факультеті щорічно проводяться Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» та «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи».

Вагомий внесок викладачів факультету здійснено в удосконалення навчально-методичної діяльності, наслідком якої є підготовка навчальних підручників та посібників для студентів фізико-математичних спеціальностей університетів, педагогічних університетів та інститутів. Викладачі факультету є авторами навчальних посібників, методичних рекомендацій для вчителів математики, фізики та інформатики, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів.
     За останні роки викладачами факультету підготовлено і опубліковано 28 посібників для вищих навчальних закладів і 87 посібників для шкіл, 65 методичних рекомендацій, 196 наукових статей, 106 тез і матеріалів конференцій.
     Викладачі факультету співпрацюють з численними науковими закладами: Інститут математики НАН України, Фізико-математичний інститут НАН України, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Інститут термоелектрики НАН України, Київський національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Інститут педагогіки НАПН, центр середньої освіти МОН України, Львівська астрофізична обсерваторія, Львівський національний університет ім. І. Франка, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка.
     Кафедра фізики і методики її викладання постійно виступає як провідна організація при захисті кандидатських та докторських дисертацій з проблем методики викладання фізики.
     Щороку студенти факультету стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад з математики і фізики, виборюють іменні стипендії та міжнародні гранти. На конкурсній основі Соросівські гранти завоювали колишні студенти факультету, а згодом кандидати наук Давиденко А., Лашкевич І., Дрогобицький Ю., а серед викладачів – проф. Логвінов Г.М., доценти Лотоцький В.А., Тадеєв В.О., Возняк Г.М. Серед призерів Всеукраїнських олімпіад з фізики і математики недавні випускники факультету Борук В., Новак Я., Заболотний Я., Бойко І., Семенюк С., нині – студент четвертого курсу Федачківський В., магістрантка Панчук С.