Історична довідка

Факультет створений у 1940 р. в тодішньому Кременецькому учительському інституті і назву свою зберіг аж до сьогодні. Тоді на факультеті існувала єдина кафедра фізики і математики, яку очолював доцент Кікець Ю.О. У 1950 р. після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний були створені дві кафедри: вищої математики, якою далі керував доц. Кікець Ю.О. (до 1968 р.) і фізики, якою керував Захар’їн Г.П. (до 1969 p.). Першим деканом факультету був Чижов Д.П. (1940–1946 pp.), а потім замінив його Носов С.В. (1946–1950 pp.). Згодом деканами факультету були: Подшевкін Ю.В. (1950–1954 pp.), Дручок В.П. (1954–1975 pp.), Ломакович A.M. (1975–1977 pp.), Фіцула М.М. (1977–1979 pp.), Янченко Г.М. (1979 р.), Слєдзінський І.Ф. (1979–1980 pp.), Галан Д.М. (1980–1983 pp.), Кравець В.П. (1983–1985 pp.), Габрусєв В.Г. (1985–1990 pp.), Хома Г.П. (1990–1995 pp.), Громяк M.I. (1995 р.– до т.ч.).

Підготовка студентів здійснювалася за двома спеціальностями: «Математика і фізика» та «Фізика і математика» (денна форма навчання) і «Математика» (заочна форма навчання). Перші набори на факультет становили 50 чол., а з 1950 р. – 100 чол.

Фізико-математичний факультет Кременецького педагогічного інституту відзначався належною навчально-матеріальною базою, а особливо, науковою, частково успадкованою від Кременецького ліцею. Це дозволяло ще тоді проводити на високому рівні як навчальну, так і науково-дослідну роботу викладачів і студентів.

Кількісному і якісному зростанню факультету сприяло його перебазування в 1969 р. у складі інституту в м. Тернопіль. Поряд з традиційними спеціальностями «Математика і фізика», «Фізика і математика», «Математика» у зв'язку з впровадженням в шкільну програму нового курсу «Інформатика» з 1985 р. на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Математика і інформатика».

У зв'язку з відкриттям на факультеті в 1989 р. педагогічного ліцею фізико-математичного профілю, з 1991 р. велася підготовка фахівців за спеціальністю «Математика, фізика та основи інформатики». Згодом, в 1992 p., відкрилася ще одна нова спеціальність «Фізика та основи інформатики».

За період свого існування на факультеті підготовлено понад 15 тисяч висококваліфікованих вчителів математики, фізики та інформатики, серед яких зав. облвно, зав. райвно, директори станцій юних техніків, директори шкіл, відмінники народної освіти, вчителі-методисти. Понад 200 випускників факультету захистили дисертаційні роботи і стали кандидатами чи докторами наук, доцентами та професорами і сьогодні є викладачами факультету та університету, серед яких дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор університету (1990-2017 р.р.) Кравець В.П.

Гордістю факультету є також його випускники, які після закінчення аспірантури захистили дисертації, отримали наукові звання і залишились працювати в науково-дослідних установах АН України. Серед них: Шанський Л.Й. (Інститут фізики АН України, лауреат Державної премії), Жуковський О.М. (Інститут математики АН України), Тивончук В.І. (Інститут математики АН України), Буран І.М. (Інститут теоретичної фізики АН України), Сукенник А.А. (Інститут кібернетики АН України). Вагомий внесок у становлення факультету внесли професори Логвінов Г.М., Хома Г.П., Маланюк М.П., Будний Б.Є., Слєдзінський І.Ф., доценти Габрусєв В.Г., Янченко Г.М., Підручна М.В., Лотоцький В.А., Ткачук О.Д., Гап'юк Я.Ф., Тадеєв В.О., Гринчишин Я.Т., Дідора Т.Д., Мартинюк С.В., Маланюк П.М., Вуйлов Б.Е., Громяк М.І., Чопик В.Ю., Бачинський Ю.Г., які перебували на посадах завідувачів кафедр та заступників декана.